Tuesday 16 January 2024

Komponen Pengurusan Fail & Dokumen - Sistem Elektronik dan Fizikal


Pemilihan antara penyimpanan fail dan dokumen secara fizikal atau elektronik, atau gabungan keduanya, bergantung kepada jenis dokumen, keperluan perniagaan, dan keselamatan maklumat.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Komponen Pengurusan Fail & Dokumen - Pemeliharaan dan Pelupusan


Pengurusan fail dan dokumen juga merangkumi penyelenggaraan dokumen, serta pelupusan dokumen yang tidak lagi diperlukan mengikut polisi dan peraturan yang ditetapkan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Komponen Pengurusan Fail & Dokumen - Pengawalan Akses


Majikan perlu memastikan bahawa dokumen mudah diakses oleh pekerja tertentu, namun masih mengekalkan kawalan ke atas dokumen tersebut supaya pekerja lain tidak dapat mengakses fail-fail sulit dah rahsia.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Komponen Pengurusan Fail & Dokumen - Penyusunan dan Penyimpanan


Pengurusan fail & dokumen merangkumi aktiviti menyusun dokumen mengikut sistem atau struktur yang teratur dalam fail untuk memudahkan carian dan penggunaan semula.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Komponen Pengurusan Stor - Keselamatan dan Pemeliharaan


Pengurusan stor yang baik menekankan penyelengaraan yang berkala. Ini memastikan stor atau gudang berada dalam keadaan yang optimum untuk menyimpan barang dalam keadaan yang selemat dan terpelihara.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

Komponen Pengurusan Stor - Penerimaan dan Pengeluaran


Pengurusan stor yang baik memastikan proses penerimaan barang dari pembekal dan pengeluaran barang kepada pelanggan atau pengguna dilakukan dengan tepat.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S