Saturday 26 September 2020

Kualiti Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Penyelia - Kemahiran Berfikir Kritis


Seorang penyelia dengan kemahiran berfikir kritis mempunyai kemampuan untuk mereka proses penyelesaian masalah, bermula daripada menyasarkan masalah yang harus ditangani dan cara menanganinya.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment