Friday 4 December 2020

Kualiti Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Penyelia - Kemahiran Penyelesaian Masalah


Penyelia yang cemerlang adalah seseorang yang bukan sahaja tahu mendengar dan mencari punca masalah tersebut, tetapi juga mempunyai proses untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tersusun. Penyelia dengan kemahiran penyelesaian masalah yang baik dapat memberi banyak manfaat kepada organisasi

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment