Sunday 31 January 2021

Kualiti Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Penyelia - Penyelesaian Konflik


Konflik boleh berlaku di tempat kerja. Penyelia yang baik menyedari hal ini dan akan mencari kaedah yang berkesan untuk meminimumkan konflik dan menanganinya ketika ia berlaku. Menjadi pendengar dan pengantara yang baik juga penting dalam situasi seperti ini.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment