Sunday 14 February 2021

Penggunaan Nada, Kelantangan Dan Kelajuan Ucapan


Pembentang yang berpengalaman menggunakan nada, kelantangan dan kelajuan yang berbeza-beza semasa memberi ucapan mereka.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment