Sunday, 24 July 2022

Cabaran Seorang Penyelia - Motivasi


Ia adalah tugas penyelia untuk memastikan pasukan mereka bermotivasi. Penyelia mesti sedar bagaimana sikap mereka sendiri mempengaruhi pekerja. Apabila penyelia bersemangat dan bertenaga dengan kerja mereka, lebih mudah untuk membuat orang lain mengikutinya.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment