Sunday 20 November 2022

Tips Pengucapan Awam - Bermain Dengan Nada


Elakkan nada monotone semasa menyampaikan ucapan anda. Sebaliknya, reka bentuk ucapan anda dengan sewajarnya, dan lakukan usaha untuk menarik perhatian kepada perkataan atau frasa yang memerlukan penekanan.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment