Tuesday 27 June 2017

Azmi Shahrin Mengajar Pengucapan Awam di Pejabat SUK Pulau Pinang pada June 2013

Mengimbau kembali Kursus Pengucapan Awam yang telah saya kendalikan untuknpegawai-pegawai Pejabat SUK Pulau Pinang pada Jun 2013.

Saya harap saya telah membantu para peserta untuk mempelajari satu kemahiran yang amat perlu untuk menjayakan pelaksanaan program program kerajaan.

No comments:

Post a Comment