Wednesday, 7 June 2017

Membangunkan Budaya Kerja Cemerlang di EPF pada 7 Jun 2017

Azmi Shahrin telah menyampaikan ceramah Membangunkan Budaya Kerja Cemerlang di EPF pada 7 Jun 2017.

Sila kunjungi laman sesawang Triple A Training www.tripleAtraining.com untuk maklumat berkaitan dengan kursus dan latihan kami.

No comments:

Post a comment