Tuesday 7 April 2020

Motivasi Isnin


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Mutakhir, adab dan ilmu seperti sudah semakin menghilang. Anda boleh membaca sendiri post-post yang turar kebelakangan ini. Ada yang menghina si fakir miskin, dan ada juga yang mengeluarkan kata-kata kesat, mengejek, mengeji pegawai-pegawai frontliners yang bertugas demi menjaga keselamatan kita semua.

Saudara saudari sekalian, sekaya mana pun anda, adab dan ilmu tidak dapat dibeli. Jika anda disanjung tinggi oleh kekayaan anda, maka sanjungan itu akan terhenti apabila kekayaan anda telah habis. Namun, jika anda disanjung tinggi kerana adab dan ilmu anda, sanjungan itu tidak akan terhenti, walaupun anda mungkin tidak ada lagi di dunia ini.

Justeru, jadilah orang yang beradab dan berilmu, kerana ianya kecantikan hakiki.

No comments:

Post a Comment