Monday 18 May 2020

Sebutan Betul "Computer"


Kita memang akan menggunakan komputer setiap hari, tapi adakah sebutan kita betul? Ini sedikit tips dari Encik Azmi tentang cara sebutan computer yang betul.

No comments:

Post a Comment