Friday 9 April 2021

Tips Pengucapan Awam Berkesan - Berlatih Berulang Kali


Tidak ada yang dapat menyediakan anda utuk memberi ucapan anda selain dari latihan dan persediaan. Tulis skrip untuk isi kandungan yang penting, tetapi jangan baca dari skrip kata demi kata. Persiapkan ucapan anda dengan baik sehingga anda dapat menjawab segala kemungkinan pertanyaan yang dilontarkan kepada anda.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment