Saturday 10 April 2021

Tips Pengucapan Awam Berkesan - Berlatih Di Depan Cermin


Berlatihlah ucapan anda di depan cermin seolah-olah anda bercakap secara langsung dengan seseorang. Beri perhatian kepada ekspresi wajah anda, gerak isyarat anda dan pergerakan badan anda.
 
#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment