Wednesday 26 October 2022

Tips Pengucapan Awam - Elakkan Menulis Perkataan Demi Perkataan


Jangan menulis isi kandungan anda perkataan demi perkataan. Anda mungkin hanya membacanya kepada audien dan mereka akan merasa bosan apabila anda melakukannya.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment