Monday 24 October 2022

Tips Pengucapan Awam - Penyampaian Tanpa Alat Bantuan


Latih ucapan anda tanpa nota. Hanya tulis tiga hingga lima perkara penting pada slaid atau carta selak dan berlatih menyampaikan pembentangan dengan mengembangkan cerita anda. Hasilnya, anda hanya perlu mengingati cerita yang ingin anda gunakan untuk setiap isi kandungan anda.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment