Sunday 6 June 2021

Daulat Tuanku


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku.

Sembah takzim daripada kami warga Triple A Training.

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDFRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

No comments:

Post a Comment