Sunday 6 June 2021

Kemahiran Khidmat Pelanggan #4 - Kemahiran Komunikasi Berkesan


Khidmat pelanggan pada dasarnya mempunyai 2 skop kerja. Pertama, mereka adalah penyampai suara syarikat kepada pelanggan anda. Ini bermaksud mereka harus memahami bagaimana menerangkan konsep yang kompleks menjadi istilah yang mudah dicerna dan mudah difahami.

Kedua, mereka mewakili keperluan dan pemikiran pelanggan kepada syarikat anda. Contohnya, sebagai seorang pelanggan, mereka tidak ingin mendengar penjelasan panjang lebar mengenai selok-belok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Justeru, keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas ketika berinteraksi dengan pelanggan adalah kemahiran utama kerana miskomunikasi dapat mengakibatkan keresahan dan kekecewaan pelanggan. Pekerja khidmat pelanggan yang cemerlang tahu bagaimana menjaga komunikasi mereka dengan pelanggan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#KursusKhidmatPelanggan
#CustomerServiceCourseKL
#CustomerServiceCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment