Thursday 10 February 2022

Fakta Pengucapan Awam - Kurangkan Percakapan Untuk Menarik Minat Audien


Kajian mendapati bahawa jika pembentang berucap tanpa memberi peluang kepada audien untuk berinteraksi, maka penglibatan penonton menurun sebanyak 14%. Oleh itu, beri peluang kepada audien anda untuk bertanya soalan dan berinteraksi dengan anda.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment