Thursday 10 February 2022

Fakta Pengucapan Awam - Menambah Fakta Dalam Ucapan Anda


Jika anda mahu audien anda mengingati ucapan anda, maka anda mesti memasukkan fakta dan angka untuk menyokong dakwaan anda. Pastikan fakta dan angka tersebut dipersembahkan dalam cara yang menarik.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment