Thursday 17 February 2022

Kemahiran Khidmat Pelanggan #14 - Kesediaan Untuk Belajar


Kesediaan untuk belajar adalah asas untuk mengembangkan kemahiran sebagai pegawai khidmat pelanggan. Anda perlu bersedia untuk mempelajari produk anda, cara berkomunikasi secara berkesan dan mengetahui bilakah anda perlu mengikut atau mengabaikan prosedur syarikat anda dalam melayan pelanggan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#KursusKhidmatPelanggan
#CustomerServiceCourseKL
#CustomerServiceCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment