Monday 3 August 2020

Kualiti Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Penyelia - Kemahiran Komunikasi


Kemahiran komunikasi adalah salah satu kemahiran yang paling penting untuk pelyelia.

Sebagai penyelia, anda harus dapat menyampaikan proses dan matlamat kerja dengan jelas kepada orang bawahan anda agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan berkesan.

Hal ini akan meningkatkan prestasi mereka serta anda sebagai ketua mereka.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment