Tuesday 11 August 2020

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #5 - Menetapkan Matlamat Untuk Sistem Pengurusan Dokumen


Kebanyakan perniagaan hanya membuang waktu dan wang ringgit melaksanakan sistem pengurusan dokumen kerana mereka lalai untuk menetapkan matlamat.

Matlamat ini harus mewakili apa yang anda ingin capai dengan menerapkan sistem pengurusan dokumen seperti ciri keselamatan yang tinggi, pengstoran data yang lebih luas, integrasi dan sebagainya.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment