Monday 24 August 2020

Kualiti Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Penyelia - Pengurusan Konflik


Apabila seorang penyelia mempunyai kemampuan untuk menguruskan konflik dengan baik, masalah akan dapat diselesaikan dan hubungan antara pekerja berjaya dipulihkan.

Keupayaan penyelia untuk menentukan dan mengenal pasti punca konflik serta kaedah untuk menangani konflik dapat meningkatkan produktiviti sesebuah jabatan atau organisasi.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment