Sunday 12 December 2021

Faedah Pengucapan Awam Kepada Diri Anda - Berfikir Secara Kritis


Semasa menyediakan dan menyampaikan ucapan, anda juga meningkatkan kemahiran berfikir kritis dengan menyelesaikan masalah, membayangkan akibat positif dan negatif, dan mencari penyelesaian.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment