Thursday 9 December 2021

Kategori Pengucapan Awam - Pertuturan Bermaklumat


Jenis pertuturan ini adalah yang paling biasa dan berlaku kepada kita setiap hari. Ia melibatkan bercakap untuk memberitahu orang lain, atau mendapatkan maklumat.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment