Thursday 9 December 2021

Kepentingan Pengucapan Awam - Memberi Motivasi Kepada Orang Lain


Pengucapan awam adalah penting kerana penceramah boleh memotivasikan pendengar untuk pergi ke arah yang mereka inginkan, dan penceramah boleh memotivasikan orang lain untuk menjadi diri mereka yang terbaik.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment