Thursday 9 December 2021

Kategori Pengucapan Awam - Pertuturan Persuasif


Pengucapan awam selalunya bertujuan untuk memujuk orang lain. Ianya boleh berbentuk formal seperti perbahasan atau ucapan rasmi, dan juga informal seperti memujuk rakan anda untuk pergi ke restoran kegemaran anda.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment