Monday 25 April 2022

Ramadhan Hari Kedua Puluh Tiga


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Tahukah anda bahawa puasa adalah antara amalam yang terbaik di sisi Allah SWT? Perkara ini telah diyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang bermaksud;

Daripada Sayyidina Abu Umamah al-Bahili: “Sesungguhnya dia (Abu Umamah) bertanya kepada Rasulullah SAW, “Amalan apakah yang utama (afdhal)?” Baginda menjawab, “Hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengannya.”

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDFRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

No comments:

Post a Comment