Wednesday 20 April 2022

Ramadhan Hari Kelapan Belas


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Tahukah anda bahawa puasa itu umpama perisai daripada api neraka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah;

“Sesungguhnya Mutharrif - daripada Bani Amir bin Sha’sha’ah – bercerita kepadanya bahawa Utsman bin Abu al-Ash ats-Tsaqafi memanggilnya minum susu yang dia tuangkan untuknya. Mutharrif berkata, “Sesungguhnya aku berpuasa.” Lalu Utsman berkata, “Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Puasa adalah perisai daripada api neraka seperti mana perisai salah seorang daripada kamu dalam peperangan.”

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDFRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

No comments:

Post a Comment