Saturday 16 April 2022

Ramadhan Hari Keempat Belas


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Allah SWT menjauhkan hamba-Nya dari api neraka apabila mereka ikhlas berpuasa kerana-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim;

Daripada Sayyidina Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dirinya daripada neraka sejauh 70 musim (tahun) perjalanan.”

#tripleAtraining
#traininganddevelopment
#skillsenhancement
#professionaldevelopment
#productivityandperformance
#pembelajaransepanjanghayat
#HRDFRegisteredTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftarMOF
#PembekalLatihanBerdaftarKementerianKewangan
#PembekalLatihanBerdaftarEperolehan

No comments:

Post a Comment