Friday 1 October 2021

Cabaran Seorang Penyelia - Melatih Pekerja


Melatih pekerja baru merupakan salah satu cabaran kepada penyelia. Pekerja baru biasanya tidak bersedia untuk mengambil beban kerja yang terlalu mencabar. Justeru, seorang penyelia mesti memberi semangat sambil mendorong pekerja baru untuk belajar dengan cepat.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment