Friday, 1 October 2021

Cabaran Seorang Penyelia - Merancang


Penyelia memerlukan kemahiran untuk merancang secara strategik. Ini kerana seorang penyelia biasanya akan diminta untuk meramalkan berapa banyak pekerja dan sumber yang mereka perlukan dalam anggaran tahun depan untuk memenuhi matlamat syarikat.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment