Friday 1 October 2021

Cabaran Seorang Penyelia - Membina Sebuah Pasukan


Kebanyakan tempat kerja bergantung pada pekerja yang bekerja sebagai satu pasukan untuk memenuhi matlamat syarikat. Tanggungjawab penyelia di sini adalah untuk membangun dan mengekalkan pasukan yang berkesan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment