Friday 1 October 2021

Cabaran Seorang Penyelia - Menyelesaikan Masalah


Apabila sesuatu masalah muncul, penyelia lah yang akan dicari terlebih dahulu. Masalah tentang pengeluaran, krisis dalam pasukan atau pertukaran pekerja selalunya tidak dapat dilihat sehingga ianya menampakkan kesan. Justeru, ianya menjadi cabaran penyelia untuk mencari punca masalah dan menyelesaikannya.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment