Friday 1 October 2021

Cabaran Seorang Penyelia - Pengambilan Pekerja


Seorang penyelia akan berperanan dalam proses pemilihan pekerja. Proses temuduga memerlukan satu set kemahiran dan tanpa latihan dan pengalaman yang mencukupi, penyelia akan terbeban oleh proses untuk memilih calon terbaik.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment