Saturday 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Tiada pekerja wanita boleh diambil bekerja dalam mana-mana kerja pengorekan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment