Saturday 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Elaun bersalin ialah jumlah bayaran yang diterima oleh pekerja wanita untuk setiap hari cuti bersalin mereka pada kadar gaji biasa mereka.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment