Saturday, 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Elaun bersalin ialah jumlah bayaran yang diterima oleh pekerja wanita untuk setiap hari cuti bersalin mereka pada kadar gaji biasa mereka.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment