Saturday 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Setiap pekerja wanita berhak mendapatkan cuti bersalin untuk tempoh tidak kurang daripada 60 hari berturut-turut bagi setiap kandungan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment