Saturday 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Pekerja wanita hendaklah memaklumkan majikannya dalam masa 60 hari sebelum bersalin bahawa dia berhasrat untuk memulakan cuti bersalinnya. Jika dia memulakan cuti tersebut tanpa memberitahu majikan, bayaran elaun bersalin akan digantung sehingga notis tersebut diberikan kepada majikannya.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment