Saturday 13 November 2021

Perlindungan Pekerja Wanita Dalam Akta Kerja


Pekerja wanita yang mengetahui bahawa dia akan bersalin dalam tempoh 4 bulan sebelum dia berhenti kerja, hendaklah memberitahu majikannya sama ada secara lisan atau bertulis sebelum dia berhenti. Jika dia gagal berbuat demikian, dia tidak berhak menerima elaun bersalin.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#MOFRegistered
#KursusAktaKerja
#EmploymentAct

No comments:

Post a Comment