Wednesday 3 July 2013

Kitaran Kawalan Kualiti (QCC) Yang Berkesan & 7 Kawalan Alat Kualiti (QC)


Pengenalan

Keberkesanan QCC & 7 Alat kawalan Kualiti adalah program yang dirangka bagi menyokong sektor perusahaan untuk menggunakan pelbagai cara peningkatan kualiti serta keberkesanan operasi. Program ini akan memberikan latihan praktikal melalui 7 Alat kawalan kualiti serta keberkesanan QCC.


Objektif

  • Menggalakkan penggunaan carta struktur Kitaran Kawalan Kualiti serta menerangkan fungsinya dalam sesebuah organisasi.
  • Menyediakan kemahiran dan teknik mengenai konsep, operasi dan falsafah Kitaran Kawalan Kualiti / Kitaran Kreatif dan Inovatif.
  • Memahami kepentingan Alatan Kualiti dalam proses kawalan serta penambahbaikan.
  • Mentafsir graf dan Alatan Kawalan Kualiti dengan cara yang betul.
  • Mengaplikasi 7 Alat Kawalan Kualiti dengan berkesan bagi tujuan menganalisis dan mentafsir data bagi menyelesaikan masalah.


Kandungan Kursus

1. Pengenalan kepada Kitaran Kawalan Kualiti (QCC), Kawalan Kualiti (QC) dan PDCA.

2. Pengenalan kepada Kesinambungan Penambahbaikan serta 7 asas alat    Kawalan Kualiti.

3. Cetusan Idea – Proses Kreativiti : Sebab & Akibat (Rajah Tulang  Ikan).

4. Asas Pemahaman Statistik.

5. Menjalankan Ujian Kenormalan (Ujian  Anderson Darling- Anderson  Darling’s test)

6. Asas pemahaman dan kawalan Variasi

7. Pengenalan, aplikasi dan huraian tentang Helaian Semak atau Senarai Semak.

8. Pengenalan, aplikasi dan huraian tentang Kotak Plot (Boxplot).

9. Pengenalan, aplikasi dan huraian tentang Diagram Pareto dan Prinsip 80/20.

10. Pengenalan, aplikasi dan huraian tentang Graf serta Carta Kawalan.

11. Pengenalan, aplikasi dan huraian tentang Diagram Tersebar dan  Korelasi.

12. Pembinaan Carta Aliran dan aplikasinya.

13. Pembinaan Histogram dan aplikasinya.

14. Memahami Asas Anova.

Alat-alat Excel akan diberi secara percuma semasa program latihan untuk applikasi di tempat kerja anda.


Peserta

1. Pengurus Pengeluaran / Eksekutif / Jurutera / Penyelia
2. Pengurus Kilang / Penyelia / Penyelaras
3. Pengurus Jabatan / Penyelia / Penyelaras
4. Pengurus Kawalan Kualiti atau Pengurus Jaminan Kualiti / Penyelia /    Penyelaras
5. Pekerja Industri & Individu yang terlibat dalam Kawalan Kualiti

No comments:

Post a Comment