Friday 22 June 2012

Training Programmes | Program Latihan

Triple A Training has partnered with a list of trainers to provide the best possible high quality training and development programmes that will deliver high performance results for our customers. Training is one of the most crucial ways that organizational performance can be improved. Employee training is the attempt at improving the employee’s performance, to result in overall increased organisational performance.

We have listed our training courses and programmes below. Please click the respective links for more information about the programme.

Triple A Training telah bekerjasama dengan pelbagai jurulatih untuk menyediakan program latihan yang berkualiti tinggi dan terbaik, di mana ianya akan memberikan prestasi yang memberangsangkan untuk para pelanggan kami. Latihan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi organisasi. Latihan pekerja adalah langkah untuk meningkatkan prestasi pekerja, untuk menghasilkan peningkatan prestasi organisasi secara keseluruhan.

Kami telah menyenaraikan kursus dan program latihan kami di bawah. Sila klik pautan masing-masing untuk maklumat lanjut mengenai program latihan ini.


HR Courses | Kursus Sumber Manusia


IT Courses | Kursus Teknologi Maklumat


English Language Courses | Kursus Bahasa Inggeris


Communication Skills Courses | Kursus Kemahiran Komunikasi


Safety Courses | Kursus Keselamatan 


Customer Service Courses | Kursus Khidmat PelangganAccounting Courses | Kursus Perakaunan

If your desired training program is not listed, we can also customize any training program that your organization need. Please contact Shah at 011-25085983 or email at shahrizul93@gmail.com

Jika kursus yang anda mahukan tidak tersenarai, kami juga boleh mengubahsuai program latihan yang diperlukan oleh organisasi anda. Sila hubungi Shah di 011-25085983 atau email at shahrizul93@gmail.com

No comments:

Post a Comment