Thursday 18 March 2021

Fakta Menarik


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Fakta ini amat menayat hati. Kajian mendapati bahawa sebanyak 5.6% isi rumah di Malaysia berada di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).

Ini bermaksud sebanyak 405, 441 isi rumah di Malaysia mempunyai pendapatan kurang dari RM2,208.

No comments:

Post a Comment