Saturday 20 March 2021

Kepentingan Pengurusan Stor #11 - Mengurangkan Ralat Pengurusan


Pengurusan stor membantu mengurangkan ralat pengurusan dengan pemaparan maklumat terkini mengenai keperluan bahan, mengawal kerugian, pembaziran, bahan lapuk, dan kecurian.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment