Tuesday 23 March 2021

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #13 - Memastikan Dokumen Anda Mengikut Piawaian Undang-Undang


Masakini, ianya amat perlu untuk organisasi awam mahupun swasta mempunyai sistem pengurusan dokumen yang baik, tidak kiralah sama ada dokumen tersebut disimpan secara fizikal ataupun maya.

Ini bagi memudahkan auditor untuk mengaudit dokumen anda dan memastikan anda mengikun piawaian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment