Tuesday 23 March 2021

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #14 - Meminimumkan Risiko Litigasi


Melaksanakan sistem pengurusan dokumen yang baik juga dapat mengurangkan risiko anda atau organisasi anda dihadapkan ke makhamah atas kesalahan undang-undang.

Sebagai contoh, jika anda adalah pegawai kerajaan, dan anda menyebarkan dokumen sulit ke media sosial untuk tatapan umum tanpa kebenaran, di bawah Seksyen 8, Akta Rahsia Rasmi 1972, anda boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi tujuh tahun.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment