Sunday, 21 March 2021

Kepentingan Pengurusan Stor #14 - Meminumumkan Risiko Kemalangan


Sistem penyimpanan yang betul seperti meletakkan bahan di kabinet, tong dan rak yang berlainan dengan betul (dan tidak secara sembarangan) akan membantu meminimumkan kes kemalangan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment