Sunday 21 March 2021

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #12 - Mengasimilasi Teknologi Pengurusan Dokumen Yang Baru


Melabur dalam perisian pengurusan dokumen amat bermanfaat sekiranya syarikat mempunyai sistem pengurusan rekod fizikal. Teknologi pengurusan dokumen baru seperti Google Drive dapat diasimilasikan dengan sistem rekod yang ada untuk menjadikan sistem sedia ada lebih kukuh.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment