Monday 22 August 2022

Fakta Pengucapan Awam - Bahasa Badan


Pemohon kerja yang mempamerkan bahasa badan yang baik menunjukkan prestasi yang lebih baik dan lebih berkemungkinan dipilih untuk diambil bekerja, dan hubungan ini ditengahkan oleh kualiti permbentangan, bukannya kualiti pertuturan semata-mata.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment