Sunday 21 August 2022

Fakta Pengucapan Awam - Penggunaan Visual


Tiga jam selepas pembentangan, hanya 85% daripada audien boleh mengingati kandungan yang disampaikan secara visual, berbanding 70% yang boleh mengingati kandungan lisan.

Selepas tiga hari, 60% daripada audien masih boleh mengingati kandungan visual, manakala hanya 10% yang boleh mengingati kandungan lisan.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment